27-04-2017

Aurora

Bạch tuyết

Tranh tô màu - Nàng tiên cá 1 – Ariel

Cinderella

Tranh tô màu - Bạch Tuyết

Tranh tô màu - Nàng tiên cá – Ariel

Tranh tô màu - Cô bé lọ lem

Tranh tô màu –Người đẹp ngủ trong rừng

Tranh tô màu –Người đẹp và quái vật - Belle